09 September 2019 16:24 wib
  • pejabat-prodi

Kajur dan Sekjur IAT FUSI UIN SU foto dengan Rektor UIN yogyakarka. Prof. Dr. Yudian, MA dan Dr. Phil. Sahiron, MA WR II sekaligus Ketua AIAT diacara Annual meeting ke 4 AIAT di Yogyakarta